De werkwijze

Aanmelden bij de praktijk kan op verschillende manieren:
– u neemt zelf contact op
– u heeft een verwijsbrief van huis-/kinder-/ jeugdarts
– via een gezinsondersteuner van de gemeente

Aan de hand van een aantal ontmoetingen met de ouders/ het gezin/ het kind individueel krijgt de invulling van het traject steeds meer vorm.
Soms is contact wenselijk met de school, kinderopvang of de huisarts. Contact met derden gebeurt altijd na uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van de ouders.

Een sessie is (twee-) wekelijks en duurt drie kwartier.
Afhankelijk van de problematiek kan de duur van een traject sterk, maar is meestal tussen 10 en 30 sessies.
Ouders worden actief betrokken. In de vorm van gezinsbijeenkomsten, aparte oudergesprekken.
Wat wenselijk is en waar u behoefte aan heeft.