Ouder- en gezinsbegeleiding

Ouders kunnen op verschillende manier betrokken worden:
– ouders, kinderen, het hele gezin in de spelkamer
– ouder/-gezinsbegeleiding in de vorm van ondersteuning bij de opvoeding of verkrijgen van meer inzicht in het waarom van het eigen handelen
– individuele oudergesprekken, waarbij ouders geïnformeerd worden over het verloop van de therapie en hoe zij hun aanpak nog beter kunnen afstemmen op de behoefte van hun kind

De ouderbegeleiding kan ondersteund worden door één van de samenwerkingspartners van KOM-ouderkindhulp.