Aanmelden en werkwijze

Aanmelden bij de praktijk kan op verschillende manieren:
– u neemt zelf contact op
– u heeft een verwijsbrief van huis-/kinder-/ jeugdarts
– via het CJG/ sociaal team van de gemeente

Aan de hand van een aantal ontmoetingen met de ouders/ het gezin/ het kind individueel krijgt de invulling van het traject steeds meer vorm.
Contact met derden gebeurt altijd na uitdrukkelijke (schriftelijke) toestemming van de ouders.

Een sessie is (twee-) wekelijks en duurt drie kwartier. Gezinsbijeenkomsten een uur.
Een gemiddeld traject kan duren van drie tot zes maanden. Soms langer.
Beide ouders worden altijd actief betrokken.