Het proces

De veilige werkrelatie tussen behandelaar en cliënt vormt de basis van het proces en is nodig om te komen tot het bewerken van belemmerende emoties en belevingen.

Door woorden te geven aan wat er tijdens de spelmomenten gebeurt, geeft de therapeut betekenis aan de wijze waarop de betrokkene, het kind, de wereld ervaart. Zo krijgt hij meer inzicht in belemmerende, maar ook helpende factoren, die leiden tot experimenteren met nieuw gedrag. Daardoor kan hij zich weer aanpassen aan de gebeurende omstandigheden en weer beter gaan functioneren.