Kennismakingsfase

Na het intakegesprek zijn er drie tot vijf spelcontacten, waarin ik het kind beter leer kennen.

Aan het einde van de observatieperiode is duidelijk of speltherapie de best passende vorm van hulpverlening is of dat een vorm van ondersteuning beter past. Dat kan ook betekenen alleen ondersteuning voor de ouders, gezinsondersteuning of individuele therapie voor het kind en ondersteuning van ouders/ gezin.

Een behandeling middels speltherapie of een ondersteuningstraject gaat alleen van start als het kind en beide ouders daarmee instemmen.