Over Lily Mrofcynski


Ik geloof in de eigen kracht en het helpend vermogen die ieder gezond mens al in zich heeft. Graag ga ik samen met mijn cliënten daarnaar op zoek.

In december 1998 behaalde ik mijn post-HBO diploma voor speltherapeut  aan de Hogeschool InHolland in Diemen. In 2001 opende ik in Heeze de deur van mijn eigen Praktijk voor Speltherapie. Daarvóór heb ik HBO-J gedaan.
In de jaren die volgden, heb ik me middels scholingen, structureel intercollegiaal overleg en supervisietrajecten steeds verder geschoold en ontwikkeld, waardoor allerhande therapeutische en begeleidende werkvormen  ingezet worden in de hulp aan kinderen en aan (jong-)volwassenen.

Ik werk nauw samen met scholen, huisartsen en andere hulpverleners. Waaronder mijn KOM-collega’s en de verschillende CJG’s.

Vanaf 2017 is de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS) deel gaan uitmaken van de FVB (Federatie van Vaktherapeutische Beroepen). Ik ben nu geregistreerd vak-/speltherapeut. Daarnaast ben ik geregistreerd bij het NVPA (Nederlands Verbond voor psychosociaal therapeuten) en het RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).
Op basis van mij HBO-J opleiding ben ik  als jeugdzorgwerker geregistreerd bij het SKJ.
Met al deze registraties voldoe ik aan de actuele eisen, die de zorgverzekeraars en gemeentes hebben opgesteld om behandelingen en begeleidingstrajecten in aanmerking te laten komen voor (een deel van) vergoedingen.

Ik ben getrouwd en moeder van vier inmiddels grote kinderen.