Sova en TOM-training

Bij voldoende aanmeldingen worden de volgende trainingen aangeboden:

SIJS  ‘sterker in je schoenen’:
Een sociale vaardigheidstraining, een extra ondersteuning voor kinderen in de basisschoolleeftijd die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken als het gaat om sociale vaardigheden en weerbaarheid.
Uitgangspunt is het bieden van positieve leerervaringen.
Er wordt steeds gewerkt met een groep van 4 – 6 kinderen. Bij de indeling van de groepen wordt rekening gehouden met de (emotionele) leeftijd en de problematiek van de kinderen.

TOM-training
TOM staat voor “Theory of Mind” en heeft betrekking op de vaardigheid aan jezelf en aan anderen gedachten, gevoelens, ideeën en bedoelingen toe te schrijven en op basis daarvan in te spelen op gedrag van anderen.
Deze vaardigheden zijn noodzakelijk om wederzijds adequaat te kunnen communiceren.

De trainingen worden gegeven door:

Lily Mrofcynski
Astrid van der Stappen

 

Sijs en TOM-training worden als groepstraining niet door iedere zorgverzekeraar vergoed