Tarieven

 

Intakegesprek                                             kosteloos
Observatie  (incl verslag)                          € 80,- per consult
Therapiesessie                                             € 75,00 per consult (drie kwartier)
Ouder- gezinssessie                                    € 80,- per consult (1 uur)
Extern gesprek                                            € 80,- (per uur)
Telefonisch consult                                    € 40,- per consult (maximaal 20 minuten)
Verslaglegging                                             € 80,-

  •  Indien een gemaakte afspraak niet nagekomen kan worden, wordt u verzocht dit minimaal 24 uur van tevoren door te geven. Bij niet tijdig afmelden kan  de gereserveerde tijd volledig in rekening worden gebracht.
    Wanneer de behandeling/ ondersteuning wordt betaald door de gemeente zijn niet tijdig geannuleerde afspraken voor eigen rekening van de ouder(s)/ verzorger(s) van de client.