Spel als middel

Spelen wordt ingezet bij therapie en bij begeleiding van diverse problematiek.

Therapeutisch spel
Het therapeutisch spel is een vorm van hulpverlening, die in eerste instantie geschikt is voor kinderen en jeugdigen van 3 t/m 16 jaar, maar ook ingezet wordt bij hulp aan (jong-) volwassenen met functioneringsproblemen.
Het kan gemakkelijker zijn om in spelbeelden uiting te geven aan wat je bezig houdt dan erover te praten. Het spel is het communicatiemiddel tussen cliënt en therapeut.
Kinderen spelen van nature, volwassenen maken met speciaal daarvoor bestemd materiaal (spel-)verhalen,
In het spel worden emoties geuit en wordt afgerekend met gebeurtenissen uit het verleden die boos, verdrietig of angstig maken. Met de nieuw verworven kennis en ervaringen wordt geoefend met nieuw gedrag.

Spelenderwijs begeleiden/ ondersteunen bij
 het eigen maken van vaardigheden of nieuw gedrag door langdurig oefenen en trainen, zodat deze vaardigheden of nieuw gedrag geautomatiseerd wordt bij het kind en/of gezin.
 vaardigheidstrainingen, ambulante begeleiding in thuissituaties
 groepstrainingen

Zowel binnen therapie als bij begeleiding is het doel dat de problemen weer hanteerbaar worden of verdwijnen.
Speltherapie wordt altijd met actieve medewerking van de ouders aangeboden.

*Speltherapie is hartstikke ingewikkeld”